Weergeven als gesprek

Je kunt je e-mail laten weergeven als gesprek. Gesprekken worden dan samengevouwen, waardoor je e-mail bij elkaar ziet staan. Voor de een ontzettend handig, voor de ander heel vervelend. Probeer vooral eens wat jij vindt.